Downloads

Informatie


Functieveranderingsbeleid
Functieveranderingsbeleid

 

Presentatie LL
Presentatie plannen infrastructuur Leutensche Leigraaf


Provinciale vastgestelde verplaatsingsregeling
Uitsnede subsidieverordening vitaal Gelderland 2014
Regeling 2013

Kaart
Voorbeeldberekeningen


Aanpak 't Zand

Een nieuwe toekomst voor 't Zand - deel 1
Een nieuwe toekomst voor 't Zand - deel 2

 

Gereedschapskist met toelichting
(Voortkomend uit het project Duurzame Modernisering Teeltareaal)

 

Herziening ruimtelijke verordening - regels Herziening ruimtelijke verordening - toelichting Herziening ruimtelijke verordening - kaart 

     Regels        Toelichting       Kaart 

 Provinciale herziening Ruimtelijke verordening
 

 

ruimtelijke-verordening-geconsolideerd Structuurvisie - kaart
    Regels       Toelichting 

Provinciale verordening geconsolideerd
(Verordening uit 2010 met daarin de wijzigingen zoals
opgenomen in de herziening verwerkt.)

 

Structuurvisie - beleidstekst Structuurvisie - kaart

    Beleid           Kaart 

Provinciale structuurvisie herstructurering glastuinbouw Huissen Bemmel

 

structuurvisie gemeente Lingewaard
Structuurvisie gemeente Lingewaard
Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Het ontwerp bestemmingsplan Gemeente Lingewaard
vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl


 folder projectbureau herstructurering-01
Projectbureau glastuinbouw Huissen-Angeren


folder ines-01
Innovatienetwerk Nieuwe Energie Systemen

   
Rondje glastuinbouw
Rondje glastuinbouw 

  

presentatie - informatiemarkt-01
Informatiemarkt jan. 2011