Het herstructureringsgebied

Karakter van het gebied

Het gebied van Huissen en Angeren (circa 360 ha) in de gemeente Lingewaard is van oudsher een glastuinbouwgebied. Het gebied is overwegend kleinschalig verkaveld en de glastuinbouw bedrijven hebben gemiddeld een beperkte omvang. De meeste glastuinbouwbedrijven in het gebied voldoen niet meer aan de door de glastuinbouwsector gewenste schaalgrootte om een rendabel bedrijf voort te zetten. Herstructurering van dit glastuinbouwgebied is nodig om de sector te behouden en de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te verbeteren. Een glastuinbouwcluster dient voldoende omvang / ruimte te hebben om de ontwikkelingen in de sector (schaalvergroting, energie innovatie, etc.) te kunnen volgen. Huissen-Angeren heeft qua projectgebied voldoende ruimtelijke mogelijkheden, mits daar integraal op gestuurd wordt. Het totale herstructureringsgebied rond Huissen en Angeren is opgesplitst in vier deelgebieden.Elk deelgebied heeft zijn eigen kenmerken en ontwikkelmogelijkheden. Er zijn een tweetal extentiveringsgebieden (Dijkzone en 't Zand) en er zijn een tweetal intensiveringsgebieden (Leutensche Leigraaf en Rietkamp).

 
Visie1 Visie2
 Leutensche Leigraaf: concentratiegebied glas    
 Rietkamp: concentratiegebied glas
 Dijkzone: landschapsverstekend wonen
 't Zand: woonwerkgebied